Facebook

Nasze inicjatywy

Przedszkole realizuje od wielu lat kilka ciekawych inicjatyw i zadań, jak np.

  • Mówimy poprawnie "Chrząszcz brzmi w trzcinie" - od 9 lat dbamy wspólnie z logopedą o poprawną wymowę dzieci. Na coroczną prezentację efektów naszej pracy zapraszamy gości.
  • Teatrzyk Rodzinny - inscenizacje dla dzieci przygotowywane przez pracowników przedszkola i rodziców, które mają już 16-letnią tradycję, organizowanie wycieczek do Teatru Nowego w Zabrzu,zapraszanie do przedszkola teatrzyku dla dzieci "Kalejdoskop", "Wielkie Koło" i inne
  • Wycieczki do Planetarium, ZOO, Zamku w Toszku
  • Przedszkolny Klub "Zdrowotek" podsumowaniem całorocznej pracy Klubu jest organizowana Miniolimpiada Sportowa z Tatą.
  • "Bezpieczny Przedszkolak"- zadanie realizowane we współpracy z policją, strażą pożarną, ratownikiem drogowym.
  • "Koszałek Opałek na europejskich ścieżkach"- bajkowa postać przybliża dzieciom zwyczaje i tradycje wybranych krajów Unii Europejskiej
  • Niekonwencjonalne pożegnanie z przedszkolem pt."Pidżama Party" - noc spędzona w przedszkolu, zabawy, nocna wyprawa, poszukiwanie skarbów, a rano - wspólne śniadanie z mamusiami.
  • Festyn Rodzinny- organizowany z okazji Dnia Dziecka dla rodzin. Gry, zabawy, loterie, degustacje wypieków, pokazy strażackie zachęcają do wspólnej zabawy. Służą również zacieśnianiu więzów rodzinnych poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu
  • Chętnie zapraszamy do przedszkola rodziny naszych wychowanków na Dni Otwarte, "Andrzejki", "Jasełka","Dzień Babci i Dziadka", "Dzień Matki". Przedszkolaki mają również okazję prezentować się przed szerszą publicznością na Dniach Krupskiego Młyna.

Spotkania te niewątpliwie wpływają na integrację przedszkola ze środowiskiem, ale przede wszystkim pozytywnie wpływają na sferę emocjonalną i uczuciową dzieci.