Facebook

Historia

Krupski Młyn jest miejscowością leżącą w województwie Śląskim, nad brzegami rzeki Mała Panew. G mina ze względu na położenie wśród lasów lublinieckich nosi miano Zielonej Gminy. Nasze przedszkole jest placówką 3-oddziałową.  

Dwa oddziały znajdują się od 01 września 2004r. w nowym, zmodernizowanym budynku usytuowanym przy ulicy Zawadzkiego 3 w Krupskim Młynie, jeden oddział dzieci 2-6 letnich ma swoją siedzibę w Kolonii Ziętek.  

W przedszkolu zatrudnionych jest na pełny etat pięć dyplomowanych nauczycielek. Przeprowadzka ze starej willi do nowego przedszkola odbyła się latem 2004r. Przygotowanie nowej placówki na przyjęcie dzieci wymagało wiele pracy, ale sprawiało nam radość. Wszyscy pracownicy przedszkola zakasali rękawy...  

Było uroczyste otwarcie, na którym gośćmi byli; Wójt Gminy Krupski Młyn - Jan Murowski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty - mgr Mirosław Papiernik, St. Wizytator - mgr Lidia Dziechciarczyk, St. Wizytator - mgr Danuta Kałążny. Były przemówienia gości, wręczenie dyplomów i występy przedszkolaków. Miłe uroczystości minęły, a my zabieramy się do pracy.