Facebook

Opłaty w przedszkolu 2020/2021

Wyżywnienie (7zł)

Opłaty za wyżywienie  należy uiścić do 10-go każdego miesiąca!
Kwota podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 
Śniadanie 2,50 zł
Obiad 3,50 zł
Podwieczorek 1 zł

Opłata stała

Informacje o wysokości opłaty za dany miesiąc są do pobrania w przedszkolu.

 
pobyt dziecka powyżej 5h 1 zł / h

Ubezpiecznie 

Dziecko ubezpieczone jest całą 24h/dobę, wpłaty  należy dokonać do 30 września.

 
od następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 25zł/rok

Karta pracy

dla dzieci 5 i 6 letnich 

133 zł

J.angielski - ćwiczenia 

dzieci 5 letnie 

25,50 zł